Kamis, 05 April 2012

Hima IAN Sharing Dengan Pembina

Pada tanggal 29 Maret 2012 kemarin, telah dilaksanakan kegiatan sharing antara Pengurus  Hima IAN tahun 2012 dengan Pak Yanuardi selaku pembina Hima IAN UNY. Kegiatan ini berlangsung sangat singkat mengingat kegiatan dilaksanakan pada sore hari. Dalam kegiatan ini, Rahadi Cipto selaku ketua Hima IAN 2012 memperkenalkan para Ketua Divisi-Divisi dan BSO (Badan Semi Otonom). Selain memperkenalkan para ketua divisinya, Cipto meminta para Ketua Divisi dan BSO menjelaskan program-progam kerja per Divisi dan  BSO kepada Pak Yanuardi. Dimulai dari proker PSDM (Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa), PPM (Pengabdian dan Penelitian Masyarakat), MIBA (Minat dan Bakat), MHE (Media dan Hubungan Eksternal) , KWU (Kewirausahaan) dan terakhir FORBI (Forum dan Kebijakan).


Beliau sangat tertarik dengan proker-proker yang akan dilaksanakan kedepannya. seperti langkah Divisi MIBA yang melakukan angket terlebih dahulu sebelum menyusun proker. beliau juga memberikan saran dan dukungan kepada para Divisi dan BSO dalam menjalankan program kerja demi memajukan Hima IAN, Prodi serta Universitas Negeri Yogyakarta.

harapan Pak Yan selaku Pembina Hima adalah Hima dapat memenuhi 4 poin selama kepengurus yaitu Hima dapat mengembangkan para pengurus dan seluruh mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, membantu prodi IAN agar meningkatkan lolos PKM (Program Kreativitas Mahasiswa), meningkatkan kemampuan dan minat mahasiswa untuk menulis dan hima tetap melakukan koordinasi dan komunisasi dalam hima dan juga kepada pembina.

sebelum maghrib tiba, kegiatan sharing Hima dengan pembina pun ditutup dan para peserta sharing pun dibubarkan untuk segera bersiap untuk melaksanakan sholat maghrib. (rebecha)

0 komentar:

Posting Komentar